Szívünk titka

Ha nagyon érdekel egy téma, jobban emlékezhetsz és többre juthatsz,
mint egy nálad okosabb valaki, akit nem érdekel a dolog különösebben.
A gyenge teljesítmény oka sokszor nem az emlékezet, hanem az érdeklődés hiánya!
Az emlékezet fejlesztésének legfontosabb feltétele az őszinte érdeklődés!

1. Figyelj oda.
A jó memória a figyelem művészete. Amit meg akarunk jegyezni, arra teljesen oda kell figyelnünk.
Ha hanyagul, felületesen figyelünk oda, kevés nyomot hagy bennünk és nem lesz mit felidézni. Ha fontosnak tartunk valamit, jobban tudunk rá összpontosítani. Ha ellenszenvet érzünk a feladat iránt felületessé válik a munkamemóriánk.

Min múlik a figyelmünk?
– Érdekel-e a dolog?
– Milyen érzelmeink társulnak hozzá? Öröm vagy rossz érzések? Ösztönző vagy gátló?
Sokszor a pozitív érzelmi töltet hiánya miatt nem emlékezünk. pl. unalmas volt az óra, nem érezted, hogy neked ad valamit a téma.
– Önfegyelem
Ha a dolog nem érdekel különösebben, marad az önfegyelem bevetése.

2. Alakíts át! Foglalkozz aktívan a tananyaggal.
Könnyebb megjegyezni, ha a tanulnivalót átformáljuk a mi saját logikánknak megfelelően, ha leegyszerűsítjük, összefoglaljuk. Törvényszerűség: Minél jobban megértjük, annál jobban emlékszünk rá. Minél érthetőbb, annál könnyebb megjegyezni. Igyekezz mindig igazán megérteni, amit tanulsz. Ennek is jó próbája, hogy el tudod-e saját szavaiddal mondani.

3.Frissíts fel!
Már a tanulást követő első órában lezajlik az egy hónap alatti felejtés 70 %-a. Ezért minél hamarabb ismételjük át a tananyagot. Önmagában az ismétlés nem biztosítja az emlékezést, de ismétlés nélkül nemigen jegyezzük meg.
A sikeres diákok között 3-szor annyian vannak, akik még aznap, frissében átismétlik a tanulnivalót! A megtanult anyagot másnap is fusd át néhány percben. Ha egy hét múlva újra átismétled, valószínű, hogy hosszabb távon is emlékezni fogsz rá.

Felhasznált irodalom:
Geoffrey A. Dudley: Duplázd meg a tanulóerődet, A rögzítés és felidézés hatékony technikája (Bioenergetic, 2011)
Dr. Attila Schögl: Az ember feje nem káptalan? Emlékezetfejlesztés (TK, Budapest, 2000)