Az elvárt nyelvtani ismereteket általában nem szokták külön megadni a középiskolák.
Alapvetően az általános iskolai tananyag az elvárás (A2-es szint). 

A kéttannyelvű iskoláknál azonban lehet, hogy mind a témakörök, mind az elvárt nyelvtani ismeretek, már B1-es szintűek (lásd lentebb).

Német nyelvtan nyolcadik végéig (alap szintű oktatás):

 • Igeragozás: gyenge, erős, rendhagyó, elváló/nem elváló igekötős igék
 • Igeidők: Imperfekt, Perfekt, jövő idő
 • Felszólító mód
 • Módbeli segédigék
 • Főnevek: a határozott és határozatlan névelő, többes szám, főnévragozás (alanyeset tárgyeset, birtokos eset, részes eset), gyenge ragozású főnevek
 • A melléknevek ragozása
 • Egyszerű tagadás
 • Névmások: személyes, birtokos, mutató, visszaható
 • Névmási határozók
 • Elöljárószók (a megfelelő esettel)
 • Mellérendelő kötőszók, dupla kötőszók

(Kossuth Gimnázium, Budapest)

A B1-es szint leegyszerűsítve abban több, hogy tudni kell alkalmazni a mellékmondatokat (dass, wenn, weil, als) és ismerni kell a melléknévragozást.

Nyelvtani szerkezetek és szókincs:

 • erős, gyenge és vegyes igék ragozása (Präsens)
 • elváló és nem elváló igekötők – múlt idők (Präteritum, Perfekt)
 • egyszerű jövő idő (Futur I.)
 • módbeli segédigék
 • felszólító mód
 • személytelen szerkezetek (es regnet, es schneit)
 • személyes névmások, birtokos névmások
 • kérdő névmások
 • határozott és határozatlan névelő ragozása
 • főnevek neme és többes száma
 • egyenes és fordított szórenddel álló kötőszavak
  mellékmondatok (dass, wenn, weil, als)
 • erős, gyenge és vegyes melléknévragozás
  melléknévfokozás és a hasonlítás
 • számnevek
 • tagadás
 • helyviszonyt és időviszonyt kifejező elöljárószavak (Akkusativ ill. Dativ vonzattal) 
 • visszaható igék és névmások
  (forrás: Leöwey Klára Gimnázium, Budapest)

Kidolgozott tételek és hasznos tanácsok a felkészüléshez.