Az elvárt nyelvtani ismereteket általában nem szokták külön megadni a középiskolák.
Az általános iskolai tananyag az alapvető elvárás (A2-es szint). 

Német nyelvtan nyolcadik végéig (alapszintű oktatás):

 • Igeragozás: gyenge, erős, rendhagyó, elváló/nem elváló igekötős igék
 • Igeidők: Imperfekt, Perfekt, jövő idő
 • Felszólító mód
 • Módbeli segédigék
 • Főnevek: a határozott és határozatlan névelő, többes szám, főnévragozás (alanyeset tárgyeset, birtokos eset, részes eset), gyenge ragozású főnevek
 • A melléknevek ragozása
 • Egyszerű tagadás
 • Névmások: személyes, birtokos, mutató, visszaható
 • Névmási határozók
 • Elöljárószók (a megfelelő esettel)
 • Mellérendelő kötőszók, dupla kötőszók

(Kossuth Gimnázium, Budapest)

Ajánlom könyvemet: Kidolgozott német tételek és hasznos tanácsok a felkészüléshez.