Angol nyelvtan a középiskolai felvételihez

A felsorolás az általános iskolai tananyag alapján készült. Bármilyen tankönyved is volt, ezek a nyelvtanok bele voltak építve a leckékbe. Ez a kis összefoglaló annak áttekintésére is alkalmas, mi mindent tudsz/ mit kellene tudnod. (lentebb lásd a tagozatos osztályról)

A2-es szint, nem tagozatos osztály

 • Állító, kérdő és tagadó mondatok szerkezete
 • birtoklás, birtokos névmás
 • felszólító mód
 • Segédigék (can, could, must, should)
 • Melléknevek és fokozásuk
 • „There is/are” szerkezet
 • Egyszerű és folyamatos jelen, befejezett jelen;
 • egyszerű és folyamatos múlt
 • Egyszerű jövő és a „to be going to” szerkezet
 • Számok, megszámlálhatóság, többes szám
 • irányok és helymeghatározás, elöljárószók
 • idő megadás: gyakoriság, időpontok
 • mondat szórendje, kötőszavak (egyenes, fordított- és mellékmondati szórend)

B1-es szint, tagozatos osztály

 1. Igeidők: jelen (Present Simple, Present Continuous, Present Perfect), múlt (Past Simple, Past Continuous), jövő (Future mple, to be going to)
 2. A módbeli segédigék használata (can-could, must-have to, shall-will, should)
 3. A melléknevek és fokozásuk; hasonlító szerkezetek
 4. Az elöljárószavak és gyakori vonzatos igék ismerete
 5. Személyes névmások, birtokos névmások, birtokos jelzői névmások, vonatkozó névmások
 6. A határozott és a határozatlan névelő különbsége
 7. Határozók
 8. Egyszerű mondatok: kijelentés, felszólítás, tiltás; kérdő és tagadó szórend
 9. Összetett mondatok, kötőszavak
 10. Főnévi igenév és –ing-es alakok különbsége (egyszerűbbek)
 11.  A függő beszéd alapjai (kijelentés, felszólítás, tiltás időegyeztetés nélkül)
 12.  A feltételes mód

Forrás:
http://www.zsigmondy-dorog.hu