Kéttannyelvű középiskoláknál mind a témakörök, mind az elvárt nyelvtani ismeretek már B1-es szintűek lehetnek (az alapoktatás szintje A2). Ezért már használhatsz B1-es nyelvvizsgára és érettségire készítő tankönyveket is.

NYELVTAN: A B1-es szint leegyszerűsítve abban több, hogy tudni kell alkalmazni a mellékmondatokat (dass, wenn, weil, als) és ismerni kell a melléknévragozást.

Nyelvtani szerkezetek és szókincs:

 • erős, gyenge és vegyes igék ragozása (Präsens)
 • elváló és nem elváló igekötők – múlt idők (Präteritum, Perfekt)
 • egyszerű jövő idő (Futur I.)
 • módbeli segédigék
 • felszólító mód
 • személytelen szerkezetek (es regnet, es schneit)
 • személyes névmások, birtokos névmások
 • kérdő névmások
 • határozott és határozatlan névelő ragozása
 • főnevek neme és többes száma
 • egyenes és fordított szórenddel álló kötőszavak
  mellékmondatok (dass, wenn, weil, als)
 • erős, gyenge és vegyes melléknévragozás
  melléknévfokozás és a hasonlítás
 • számnevek
 • tagadás
 • helyviszonyt és időviszonyt kifejező elöljárószavak (Akkusativ ill. Dativ vonzattal) 
 • visszaható igék és névmások
  (forrás: Leöwey Klára Gimnázium, Budapest)

KÖNYVAJÁNLÓ:
Zwanzig weniger eins című könyv bemutat minden témát 3 szinten (B1, B2, C1).
Mindegyik szinthez nyelvtani gyakorlást is kapcsol.