(Utolsó módosítás: 2022. január 1.)

1. BEVEZETÉS

Ez az Adatvédelmi tájékoztató az Ön személyes adatainak kezelésére vonatkozik, a www.tanuljhatekonyan.hu c. weboldal látogatása és könyvrendelés során.

2. A weboldal böngészése során tanúsított magatartásának követése nem személyhez kötött, csak látogatói statisztikai adat (Google Side Kit “sütik”) : honnan érkezett (keresés, direkt link) az oldalakon tett látogatás hossza, mely linkekre kattint rá, mely lapokat látogatta.

3. Fenntartjuk a jogot a jelen Adatvédelmi szabályzat saját kezdeményezésünkből történő módosítására és átdolgozására. A fenti esetben a változásokról tájékoztatjuk Önt weblapunkon keresztül. Weblapunk bármilyen további használatára ezután a módosított Adatvédelmi tájékoztató vonatkozik.

2. ADATKEZELÉS

Az adatkezelő elérhetőségei:
Név: Földiné Szőke Sarolta, adószámos magánszemély
Adószám: 8385410694
Lakcím: 2112 Veresegyház, Fecske utca 21.
E-mail: tanuljhatekonyan.hu@gmail.com
Telefonszám: 06203590683

4. MELY SZEMÉLYES ADATAIT KEZELJÜK?

Amikor terméket rendel vagy vásárol: az Ön által rendelkezésünkre bocsátott

– személyazonossági információk: vezetékneve, keresztneve,
– elérhetőségi adatok: e-mail címe, számlázási címe,
– Fizetési részletek (mennyit fizetett a vásárlásáért)
A fenti adatokat az adott év végéig tároljuk, egyéb célra nem használjuk.
Amennyiben hozzájárul, hogy más termékeinkről értesítjük, ez esetben az e-mailcím tárolásra kerül- szintén adott év végéig.
Ez az egyszeri hírlevél nem rendszeres szolgáltatás, hanem kizárólag adott év, kért időszakára vonatkozik.

5. MIÉRT ÉS MILYEN JOGALAPON HASZNÁLJUK AZ ÖN SZEMÉLYES ADATAIT?

Lentebb ismertetjük, milyen célokból kezeljük személyes adatait, és milyen jogalapon tesszük ezt.Az Ön hozzájárulása, a tájékoztatóban előzetesen olvasottak szerint (mit jelent ez a hozzájárulás) az alábbit területeket érinti.

CÉL- Személyes adatait azért kezeljük, hogyJOGALAP
a rendelését fel tudjuk dolgozni, és
el tudjuk juttatni önnek az Ön által kért terméket.
Az Ön hozzájárulása
Hírlevél kiküldéseAz Ön hozzájárulása
– megfeleljünk az előírt jogi kötelezettségeknek (adatvédelmi-, bűnüldözési-, igazságügyi hatóságok, kormányhivatalok felé.Jogi kötelezettség

6. MEGOSZTJUK-E AZ ÖN SZEMÉLYES ADATAIT?
Személyes adatait harmadik személyre nem bízzuk, mivel mind a befizetések ellenőrzését, mind a számlakiállítást az adatkezelő (Földiné Szőke Sarolta) végzi.

  • Tárhelyszolgáltató:
    RACKFOREST KFT. ,1132 Budapest,Victor Hugo u. 18-22.
    www.rackforest.com
  • Rendelési űrlap: Google Docs
  • A kezelt adatok köre: az érintett által megadott valamennyi személyes adat.
  • Számlázás (billingo.hu) A kezelt adatok köre: számlázási név, számlázási cím, e-mail cím, fizetési adatok.

7. HOL KEZELJÜK AZ ÖN SZEMÉLYES ADATAIT?

Személyes adatait az EU Unión belül, fent felsorolt szolgáltatóknál kezeljük.

8. MILYEN MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI INTÉZKEDÉSEKET ALKALMAZUNK?

1. Minden tőlünk telhetőt megteszünk, hogy kizárólag azokat a személyes adatokat kezeljük, amelyek a fent említett célok eléréséhez szükségesek.

2. Az Ön személyes adatait csak a fent felsorolt célok eléréséhez szükséges ideig kezeljük, adott év végén töröljük.

3. Megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket teszünk azért, hogy személyes adatait megvédjük a jogosulatlan hozzáféréstől. Ön tudomásul veszi, hogy a teljes biztonságra és védettségre azonban még a legnagyobb erőfeszítéseink sem jelentenek garanciát.

9. MILYEN JOGOK ILLETIK MEG?

1. Bármikor kérhet információkat a személyes adatairól, kérheti személyes adatai helyesbítését, törlését vagy korlátozását, és tiltakozhat a további adatkezelés ellen oly módon, hogy az adatkezelőhöz és adatvédelmi felelősünkhöz fordul (tanuljhatekonyan.hu @gmail.com).

2. Ön jogosult arra, hogy visszavonja személyes adatai kezelésére vonatkozó korábban adott hozzájárulását.

3. Megilleti a törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”), vagyis Ön jogosult arra, hogy kérje az Önhöz tartozó személyes adatok törlését.

4. Jogi vagy szabályozási kötelezettségek, közigazgatási határozatok vagy bírósági végzések, amelyek szóban forgó törlésnek ellentmondanak.

5. Az adatkezelés szolgáltatáshoz való jog, tehát Ön jogosult arra, hogy törlés helyett kérje, hogy korlátozzuk személyes adatainak kezelését.

6. Törlési kérelmének kézhezvételét visszaigazoljuk Önnek és legkésőbb a kérelem kézhezvételétől számított tíz (10) napon belül eleget teszünk neki. Ha panasza merül fel személyes adatainak általunk történő kezelésével kapcsolatban, bármikor fordulhat adatvédelmi felelősünkhöz. Ha válaszunkkal továbbra sem elégedett, panasszal élhet az illetékes adatvédelmi hatóságnál: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (ugyfelszolgalat@naih.hu, levelezési cím: 1122 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C), vagy közvetlenül fordulhat a fővárosi vagy lakóhelye szerinti törvényszékhez.

10. ADATVÉDELMI FELELŐS

1. Ha bármilyen kérdése van a jelen Adatvédelmi szabályzatról, forduljon adatvédelmi felelősünkhöz. Elérhetőségek:

Név: Földiné Szőke Sarolta
E-mail: tanuljhatekonyan.hu@gmail.com