Lomb Kató, egy 16 nyelvű tolmács tanácsai

  1. Olvass aktívan, a margóra írd ki a megértett, kihámozott szavakat.
  1. Haladásunkat az ismertre alapozzuk, ne az ismeretlenre.
  1. Lelki alkatunknak, vérmérsékletünknek megfelelő pedagógust kell találni. A tanár- tanítvány összehangolódása a szerencse és az önfegyelem függvénye.
  1. Fedezd fel a nyelvtant. Keresd a miérteket! Tudatosíts magadban a szabályokat.

A nyelvtant tanuljuk a nyelvből és ne a nyelvet a nyelvtanból.

Kossuth Lajos, akinek szónoklatait ma angol retorikakönyvek idézik példaképpen, az osztrákok börtönében tanult meg angolul. Egy Shakespeare dráma16 sora szolgált kiindulópontul.
„Az angol nyelvtant a szó szoros értelmében fel kellett találnom… utána már csak a szókincset kellett gyarapítanom.”

  1. Tanulj példamondatokat. A nyelvtanulás minták tanulása.
  1. Beszélj magadban az adott nyelven (belső monológ)

Ha külföldön élsz, de „mikroklímában”, azaz otthon a családdal magyarul beszélsz ( magyarul nézel tévét), akkor nehéz az adott ország nyelvének elsajátítása.

  1. Tévhit azt gondolni, hogy elég a jó kiejtést hallani. Ráhallás és tudatos aktivitás is szükséges.
  1. A felejtés ellen ismétléssel kell küzdeni.
  1. Inkább rövidebb ideig, de teljes intenzitással foglalkozni a feladattal.
  1. Ne szövegösszefüggésből kiragadva tanuld a szavakat.

„A szavak nem elszigetelve, hanem gondolati logikába ágyazva élnek bennünk, sosem légüres térben.”

Forrás: Lomb Kató: Így tanulok nyelveket – Egy 16 nyelvű tolmács feljegyzései
(A fenti tanácsok nem szó szerinti idézetek, számozta és összeállította a szerkesztő.)